วนอุทยานต้นสักใหญ่

วนอุทยานแห่งผืนป่าเบญจพรรณที่มีเนื้อที่ 22,000 ไร่ โดยไฮไลต์นั้นอยู่ที่ต้นสักใหญ่ซึ่งได้รับการค้นพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 สักใหญ่ต้นนี้มีอายุประมาณ 1,500 ปี ความยาวรอบต้น 1,007 เซนติเมตร แม้ส่วนยอดถูกพายุพัดหักโค่นลงมา แต่ลำต้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเดิม โดยได้รับการดูแลรักษา ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนี้สำหรับนักนิยมไพร ภายในวนอุทยานต้นสักใหญ่ ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร

ให้คุณได้เดินศึกษาธรรมชาติกันเต็มอิ่ม ที่ตั้ง อยู่ที่หมู่ 4 บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด การเดินทาง จากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถึงสามแยกบ้านป่าขนุนมาตามทางหลวงหมายเลข 1047 ถ้ามาในช่วงต้นฤดูหนาว เส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยผืนป่าจะเปลี่ยนสีงดงามมาก จากนั้นผ่านทางเข้าอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ (อุทยานแห่งชาติคลองตรอน) ถึงวนอุทยานต้นสักใหญ่ รวมระยะทาง 53 กิโลเมตร ส่วนขากลับ ถนนตัดผ่านป่าสักแล้วอ้อมกลับมายังเส้นทางเดิม จากนั้นสามารถใช้ทางเส้นนี้เดินทางต่อไปยังเขื่อนสิริกิติ์และท่าปลาได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ตำบลน้ำปาด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand