การจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัย

ท่ามกลางการท่องเที่ยวที่เหลือใช้เกาะพีพีขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลในการจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัย ปัญหาน้ำท่วมเรื้อรังผู้บริหารของเกาะพีพีเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางและหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง ได้เรียกร้องให้มีการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆก่อนที่สวรรค์บนเกาะที่มีชื่อเสียงระดับโลกพบว่าชีวิตการท่องเที่ยวเสียหายอย่างรุนแรง

ปัญหาการดื่มน้ำที่เกาะพีพีดอนในจังหวัดกระบี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ได้รับการอธิบายว่าเลวร้ายลงและหมดหวัง ปัญหานี้ได้รับการศึกษาโดยทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งยืนยันว่าเกาะอันดามันที่มีชื่อเสียงกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืดสะอาด ทีมงานพบว่าแหล่งน้ำจืดบนเกาะเล็ก ๆ ไม่เพียงพอสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น น้ำประปาได้รับการปนเปื้อนจากน้ำเสียที่เกิดจากธุรกิจการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถรับมือกับปริมาณขยะที่เดินทางมาถึงได้เป็นจำนวนมาก